Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Z wszelkimi sprawami należącymi do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce należy zgłaszać się w godzinach pracy ustalonych Regulaminem Komendy.

Służba i praca w Komendzie od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godz. 7.30 i kończy o godz. 15.30 lub też zgodnie z harmonogramem czasu służby policjantów, określonym na podstawie odrębnych przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych oraz czasu pracowników, określonym Kodeksem Pracy, a także przepisami wewnętrznymi Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce.


Komendant Powiatowy Policji przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godz. 15:00 - 17:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania

 

 

Metryczka

Data publikacji 27.11.2015
Data modyfikacji 23.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Chwastek
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Chwastek Jednoosobowe Stanowisko ds. Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Chwastek
do góry