Służba i praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba i praca w Policji

Służba i praca w Policji

I. SŁUŻBA W POLICJI

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
 • dowód osobisty wraz z kserokopią oraz książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
 • kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu w momencie składania oferty).


Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub w każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.


PREFERNECJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA

 • wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.


PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 • uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
 • uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
 • prawo jazy kat. „A” lub „C”.


WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

kwestionariusz osobowy (część A i B)  -  POBIERZ

 

KONTAKT

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: (12) 61 54 068, (12) 61 54 078
fax: (12) 61 54 079

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl


GODZINY PRZYJĘĆ

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, tel. kontaktowy: (12) 61 54 0 68

w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 14.30

Odbiór skierowań na etap Test Wiedzy Ogólnej (TWO) i Test Sprawności Fizycznej (TSF)

w piątki od 9.00 do 14.00

Rozmowy Kwalifikacyjne (RK)

we wtorki od 10.00 do 14.00

Odbiór skierowań na Komisję Lekarską (KL) i składanie ankiet bezpieczeństwa

w środy od 10.00 do 13.00


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.).


PRACA W POLICJI


KONTAKT

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: (12) 61 54 068, (12) 61 54 078

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

strona: www.malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji


KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie - ZOBACZ


DOKUMENTY DO POBRANIA
 
oświadczenie kandydata

 

Pliki do pobrania

 • 27.11.2015 12:00
  (pdf 62.19 KB)
 • 27.11.2015 12:00
  (pdf 951.82 KB)
 • 27.11.2015 12:00
  (docx 22.26 KB)

Metryczka

Data publikacji 27.11.2015
Data modyfikacji 24.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Jurkowski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Jurkowski Wydział Dochodzeniowo Śledczy
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Chwastek
do góry